เต้านมแข็ง พังผืดหดรัด แก้ไขอย่างไร

พังผืดหดรัด เต้านม แก้ไขอย่างไร พญ.วิทูสินี อยู่ดี

หลังเสริมหน้าอกไปแล้ว บางคนอาจมีปัญหา เต้านมแข็ง หรือ เต้านมผิดรูป บางรายอาจมีอาการเจ็บร่วมด้วย อาการเหล่านี้ โดยรวมเรียกว่า พังผืดหดรัด ( Capsular Contracture ) พังผืดหดรัดเต้านม อาการแรกเริ่ม อาจเป็นแค่ เต้านมแข็ง หรือ คัดตึงไม่หาย หรือ พอ พังผืดรัด มากขึ้น ก็ทำให้ เต้านมผิดรูปได้ จริงๆแล้ว พังผืด หรือ capsuleนี้ มีข้อดีนะคะ … Read more

Follow by Email
Instagram