หน้าท้องหย่อนยาน … ตัดหนังหน้าท้อง คำตอบสุดท้าย !

บทความ ตัดหนังหน้าท้อง พญ.วิทูสินี อยู่ดี

ศัลยกรรม ตัดหนังหน้าท้อง เหมาะสำหรับผู้ที่มี หน้าท้องหย่อนยาน และย้วย, ผนังกล้ามเนื้อหน้าท้องไม่กระชับ จาก การตั้งครรภ์ หรือจากการลดลงของน้ำหนักอย่างรวดเร็ว กลุ่มนี้ หน้าท้องที่มีความหย่อนยาน จะไม่สามารถดูดไขมัน ได้หมด เพราะยิ่งดูดไขมัน จะยิ่งทำให้ผิวหย่อนยานมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นกา รตัดหนังหน้าท้อง จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้ นอกจาก หน้าท้องหย่อนยาน แล้ว ข้างใน ยังพบว่า มีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่บางลง ยืดขยายมากขึ้น ภาวะนี้เรียก ” diastasis recti … Read more

Follow by Email
Instagram